واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
کد کاربر
رمز
 

 

از کلیه کاربران محترم  تقاضا میشود جهت دسترسی از راه دور به سیستم های شما نرم افزارهای Ammy.Admin و  Anydesk را از آدرس srb.com منوی Remote نصب نمائید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>